OM NÄTVERKET

SLA är det ledande nätverket i Sverige inom lärande,utveckling och förändring, där lärande är kärnan. Föreningen associeras med en unik och uppdaterad kompetens och är det självklara valet för alla som aktivt arbetar med dessa frågor inom företag och organisationer.

 

Föreningen grundades 2002 och har för närvarande ca 50 medlemsföretag. Vi har medlemmar från näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer. Bredden är vår styrka. Mångfalden bland våra medlemmar ger diskussionerna såväl kreativitet som bredd och djup.

 

 

Om medlemskapet

 

SLA:s högsta prioritet är att erbjuda medlemmarna ett exklusivt nätverk med en unik kompetens inom lärande,utveckling och förändring. SLA skapar värde för medlemmarna genom att anordna medlemsmöten om trender inom branschen, för medlemmarna aktuella teman och intressanta case studies. Mellan medlemsmötena stöttar SLA på ett aktivt sätt kunskapsutbyte och diskussioner mellan medlemmarna via exempelvis vår mötesplats på LinkedIn.

 

SLA är även huvudman för Swedish Learning Awards och ansvarig för juryarbetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL FRÅN MEDLEMSWORKSHOP PÅ TEMAT:

RETURN ON INVESTMENT

 

Fjorton SLA-medlemmar från vitt skilda verksamheter samlades i mitten av november i Atrias lokaler i centrala Helsingborg. Temat för det två dagarna var metoder för att beräkna avkastningen, den så kallade ROI:n, på utbildningssatsningar. Som modell stod Atrias framgångsrika arbete med Atria Sales Academy, en utbildningsinsats för att lyfta säljkompetensen hos samtliga cirka två hundra medarbetare på säljsidan. Att det blir en uppföljare till det framgångsrika projektet är klart.

– Vi har beslutat att köra en Atria Sales Academy för de nya 2014, säger Nanna Carlsson, ansvarig för talent management på Atria Scandinavia.

 

I Atrias fall samlades en styrgrupp med representanter från bolagets affärsområden ihop från start. Det var också den som beslutade om målen för projektet, mål som sedan upprepades på varje styrgruppsmöte ”som ett mantra”.

– Vi malde in det, säger Nanna Carlsson.

Hon menar att en av nycklarna var just att hålla fast i de uppställda målen genom hela projektet. Till andra framgångsfaktorer hör en hög grad av engagemang i företagsledningen, ända upp till personlig involvering från vd:s sida, tillsammans med en tidig och tydlig plan för intern kommunikation. De involverade medarbetarna gav också utbildningen högt betyg i de utvärderingar som gjorts.

– 3,6 på femgradig skala är bra i den här branschen, då har vi lyckats, säger Nanna Carlsson.

 

Resultatet av utbildningsinsatsen mättes dels genom att följa upp att medarbetarna faktiskt använder de nya verktygen och arbetar med rätt saker, dels i form av Atrias placering i ett antal återkommande branschundersökningar.

– Vi gjorde en investering, både tidsmässigt och ekonomiskt. Mitt mål var att jag ville ha return on investment, jag ville ha tillbaka pengarna. Och det har vi fått, med råge.

 

I två sessioner diskuterade deltagarna gruppvis bland annat hur avkastningen av kompetensutvecklingsinsatser skulle kunna mätas i deras egna organisationer och vilka nyckeltal som skulle vara relevanta för att mäta och följa upp den.

 

Deltagarna menade att det är styrgruppen som ska äga frågan om den önskade förändring utbildningsinsatsen ska leda till. HR kan äga processen men inte resultatet. En av slutsatserna var därför att diskutera fram målsättningarna med företagsledningen, som själva får besluta om dem. Ofta kan det också vara bra att hålla sig till mätningar och undersökningar som redan görs, istället för att hitta på egna KPI’er. Existerande nyckeltal kan få större genomslagskraft eftersom ledning och medarbetare redan är engagerade i dem.

 

Eller som en engagerad deltagare uttryckte saken: ”Ta gisslan! Vem är det som äger problemet? De ska också ta ansvar för lösningen. Min uppgift är att säkerställa att de gör det.”

 

TRÄFFAR

 

Hjärtat i nätverket är våra träffar. Vi träffas sju gånger om året och fördjupar oss inom utbildning, förändring och lärande.

 

Läs mer om våra träffar här

MEDLEMMAR

 

Våra medlemsföretag spänner över en rad olika brancher, från offentlig till privat sektor. Det gemensamma är utbildning och förändring av stora målgrupper.

SWEDISH LEARNING AWARDS

 

Vi anordnar den stora tävlingen Swedish Learning Awards.

OM SLA

 

Swedish Learning Association är ett ideellt drivet nätverk. Möt styrelsen här.

Nyfiken på vad ett medlemsskap innebär? Varmt välkommen att kontakta oss.