SLA-träff 4 juni

Nya generationens LMS


Lite från medlemsträffen den 4 juni om den nya generationens learning management system.

Stockholm 4 juni 2019


Utvecklingen i samhälle och arbetsliv tenderar inte att sakta ner - 85% av jobben år 2030 existerar inte idag - och tiden då regeln var att skicka medarbetare och chefer på lärarledda utbildningar under några dagar är på undantag.


De flesta är överens att de inte helt kan försvinna – arbetsområden som kräver stor flexibilitet, är komplexa och fordrar en hög grad av lyhördhet för kunders behov kommer fortfarande att kräva en hög grad av interaktion som den digitala världen ännu inte klarar av.


Men inom många områden kommer regeln att vara att organisationen ställer krav på medarbetaren att ständigt lära för att upprätthålla sin kompetens och utveckla den i och med att verksamheter utvecklas.


För detta krävs ändamålsenliga system, men och kanske än viktigare, arbetsplatser som ger rätt förutsättningar för lärande och omställning och ser medarbetarna som viktiga och utvecklingsbara resurser.


Kring detta tema träffades medlemmarna i SLA i början av juni för att få en inblick i hur tre olika system (Degreed, Docebo och Fuse) hanterar lärande som ska ske mer utifrån den lärandes behov av att utveckla ”skills”, har fler inbyggda sociala funktioner och kan enkelt hantera innehåll oberoende om det är producerat internt, upphandlade externa produktioner eller fritt externt innehåll.


Den nya versionen av LMS - LXP - Learning Experience Platforms - använder sig också mer eller mindre av artificiell intelligens för att ”styra” innehåll till användaren beroende på dennes behov.

ADRESS

c/o Kristian Åsberg

HJÄRUPSVÄGEN 26

245 62 Hjärup


+46 73 532 38 80

info@swelearn.se