SLA-träff

Mikrolärande


Lite från medlemsträffen den 3 september om vad mikrolärande kan vara och vad det kan passa för.

Stockholm 10  september 2019


Mikrolärande, få kunskaperi små lättillgängliga resurser när jag behöver det, är något som är på mångas läppar idag. Att stycka upp stora omfattade utbildningar och portionsstora bitar som lättare kan läras i arbetet och varvas med arbetsuppgifterna är något som lockar många företag och organisationer.


Det var temat för medlemsträffen den 3 september hos PostNord i Stockholm. Vi var ett 30-tal deltagare som lyssnade till hur Arbetsförmedlingen, PostNord och Telia jobbar med mikrolärande i sina internutbildningar.


Olikheterna av mikrolärande var sedan temat på eftermiddagens workshop. Den innehöll dialoger för att ringa in begreppet och vad som kan vara viktigt att tänka på för att prova mikrolärande.


Arbetsförmedlingen presenterade resultatet av en SIFO-undersökning om arbetstagares syn på lärande som tagits fram i våras. Den visade, som bland annat att man gärna kompetensutvecklar sig för att utvecklas i arbetet, men att man vill att arbetsgivaren står för kostnaderna.

ADRESS

c/o Kristian Åsberg

HJÄRUPSVÄGEN 26

245 62 Hjärup


+46 73 532 38 80

info@swelearn.se