SLA-träff

Externa kursbibliotek


Lite från medlemsträffen den 21 januari...

Stockholm 21 januari 2020


SLA kickstartade 2020 med nätverksträff på temat External Open Learning Plattforms med hög energi och massor av kunskapsdelning bland medlemmarna!


Vi fick ta del av konkreta case där Ikea, TetraPak och Swedbank delade med sig av sina erfarenheter av de plattformar de valt.


Därefter workshopade vi tillsammans kring frågorna:


1. Hur välja leverantör?


2. Hur lyckas med implementering?


3. Vad behövs för aktiviteter efter implementering och för vilket syfte?


4. Hur lyckas med impact assessment för en extern lösning?

ADRESS

c/o Kristian Åsberg

HJÄRUPSVÄGEN 26

245 62 Hjärup


+46 73 532 38 80

info@swelearn.se