SLA-träff

Teamlärande


Lite från medlemsträffen den 12 maj...

Den 12 maj var det dags för SLA's första virtuella medlemsträff. Anledningen var inte enbart Coronakrisen, utan även att vi vill tillgängliggöra våra träffar för fler. Värd för träffen var PostNord.
Temat för träffen var "teamlärande" som en motvikt mot trenden till alltmer individuellt lärande. Att lära tillsammans är långt ifrån någonting nytt, men utmaningen kan vara att realisera det för ett effektivt lärande i dagens arbetsliv.


Vi var drygt 30 medlemmar som träffades med hjälp av Microsoft Teams och trots att det var ny teknik för somliga genomfördes träffen utan större tekniska problem. Presentationer från PostNord, Arbetsförmedlingen och Systembolaget varvades med dialoger i grupprum ("breakout sessions").


Patrik Ågren från PostNord belyste betydelsen av utbildarens beteenden i förhållande till i vilket utvecklingsstadie en grupp befinner sig i. Vi pratar ofta om att lärande ska förändra människor beteenden, men glömmer ibland att det även gäller för dem som ska leda lärande. Patrik lyfte bland annat fram metoden "Hände-Kände-Lärde" som en bra metod för teamlärande.


Mikaela Bäckqvist och Maria Löfstedt berättade om Arbetsförmedlingens modell för införanden i form av "modellkontor". Förändringar i verksamheten genomförs stegvis via modellkontor, där till exempel nya arbetssätt först realiseras för att sedan införas på systerkontor. I modellen spelar förändringsstödjare en viktig roll som stöd till både förändringsledare och kollegor. Förändringsstödjarnas huvudkompetens är att leda det lokala lärandet.


Patricia Evans beskrev Systembolaget framgångsrika utvecklingsresa där man nått ett nyckeltal för kundnöjdhet på 85 och fem år på raken vunnit priser för bästa service. Bakom framgången ligger ett stort fokus på att förbättra kundmötet och där allas kompetens och förmåga är viktigt. Systembolaget har satsat på att utveckla chefernas förmåga att leda lärande och förändring bland medarbetarna utifrån en tydliga värderingar. Företaget är ett bra bevis på att en satsning på en lärande organisation ger positiva resultat för verksamheten.


Träffen avslutades med en After Action Review, som är en av de mer effektiva teambaserade metoderna för verksamhetsutveckling. Utifrån deltagarnas förväntningar på träffen redovisades:


  1. Utfallet: Inspiration, bra erfarenhetsutbyte, konkreta exempel, tre bra case, tips på metoder, spännande att prova ny teknik, en del teknikstrul
  2. Vad som bidrog: Bra upplägg, högt engagemang, bra lärklimat, erfarenhetsutbytet, bra diskussioner, stöd vid teknikstrul
  3. Att förbättra till nästa träff: Mer tid för dialog, mer stöd för att hantera tekniken, prova annat verktyg (Zoom)

ADRESS

c/o Kristian Åsberg

HJÄRUPSVÄGEN 26

245 62 Hjärup


+46 73 532 38 80

info@swelearn.se