Kollektiv intelligens och vikten av samarbete

Vår komplexa omvärld kräver att vi samarbetar mer för att lösa uppgifter. Våra arbetsuppgifter har blivit mer komplexa och vi har blivit mer beroende av andra att lösa dem.
Vi samarbetar 50 % mer idag än för 25 år sedan och 80% av vår arbetstid går åt till olika samarbeten.

Vi som stöttar lärande i organisationer behöver hjälpa medarbetarna att utveckla sin samarbetsförmåga och vi behöver också hjälpa teamen att utveckla kollektiv intelligens.

Vid den här träffen kommer Jeanette Almberg chef för SR-akademin dra teori kring samarbete och kollektiv intelligens. Vi kommer att få prova på flera olika verktyg och övningar som utvecklar samarbetsförmåga.

Lyssna gärna på det senaste avsnittet i SLA-podden om kollektiv intelligens innan träffen.

För som som vill så kör vi en AW på Elverket Linnègatan!

Platserna går åt snabbt så boka din plats redan nu! Klicka här!