2023-05-26

Edkartan lanserad!

Edtechkartan 2023 är ingången för beslutsfattare och inköpare av edtech inom utbildning och lärande om vilka lösningar som idag finns tillgängliga på den svenska marknaden. Här hittar du utbildningsbranschens leverantörer indelade i olika områden utifrån tre målgrupper: Högre utbildning/YH, Skola och Företag.


"Vi har supportat framtagandet och vill kraftigt rekommendera Edtechkartan för alla våra medlemmar. Det är en fantastisk tjänst för alla oss som jobbar med kompetensutveckling och lärande. Edtechkartan bringar ordning i den ibland oöverskådliga djungel av tjänster för lärande som finns därute och hjälper företag att hitta just det de behöver. Edtechkartan blir den naturliga startsidan för företagets livslånga lärande", säger SLA:s ordförande Kristian Åsberg


Edtechkartan är framtagen av Swedish Edtech Industry, som är en branschorganisation för edtechbolag som verkar på den svenska utbildningsmarknaden. Branschorganisationens  medlemmar är dels företag som erbjuder digitala tjänster eller produkter till den offentliga utbildningssektorn (från förskola till universitet), direkt till konsument eller näringsliv och dels investerare i edtechföretag. Edtechkartan är framtagen i med Swedish Learning Association, Promise och Utbildningsföretagen som partners.

Edtechkartan hittar du på https://edtechkartan.se/