Learning Awards

Supported neglected met she therefore unwilling discovery remainder. Way sentiments two indulgence.

Vad är Swedish Learning Association?

Swedish Learning Association (SLA) är det ledande nätverket inom lärande och förändring i Sverige. Vi erbjuder en unik och uppdaterad kompetens och är det självklara valet för alla som aktivt arbetar med dessa frågor inom företag och organisationer.

  • Swedish Learning Association - VR
  • Swedish Learning Association - VR blå

Podden från Swedish Learning Association (SLA) belyser olika aspekter och perspektiv på lärande och förändring i arbetslivet.

Lyssna på det senaste avsnittet i SLA-podden

Behörighet till medlemssidor hos Swedish Learning Association - ansök här!

Är ditt företag medlemmar i SLA så kan du ansöka om medlemsinlogg. Här får vi som är medlemmar i SLA tillgång till bla material från träffar och inspiration.

Ansökan medlemskap
ADRESS
c/o Kristian Åsberg
SKOLVÄGEN 1
245 62 Hjärup
info@swelearn.se
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram