Bästa kompetensinsats 2021-22

Kallt väder

Försvarmakten

i samarbete med Lexicon Interactive

Motivering:

En spännande berättelse som skapar engagemang. Digitalt lärande blandas sömlöst med egna upplevelser, så att kunskapen befästs och beteenden förändras. En tidseffektiv utbildning som överträffat målen och halverat antalet skador.


Övriga finalister

Intersport Running Camp 2.0

Intersport, leverantör: Knowly

En utbildning som tydligt visar en verksamhetsnära utformning där lärandet blir en del av vardagen. Med genomtänkt pedagogik, målgruppsanpassning och involvering av medarbetarna har man lyckats genomföra en utbildningsinsats som sticker ut bland bidragen! En utbildning som är anpassad efter deltagarnas förutsättningar och där de direkt kan applicera kunskaperna och få återkoppling.


Trafiksäker förare
Keolis, leverantör: Lexicon Interactive  

Med visualisering i film, grafik och animationer ges målgruppen goda förutsättningar för lärande. Det blandade lärandet effektiviserar lärprocessen och utbildningen är utformad efter målgruppens förutsättningar. Resultatet har gett 20 % lägre total skadekostnad vilket visar att insatsen har bidragit till.

Bästa innovation 2021-22

Howdou

Motivering:

På ett enkelt, imponerande och modernt sätt skapas arbetsnära och individanpassat lärande som även ger värdefull feedback för att vidareutveckla intuitiva system. Bidraget är en unik och innovativ lösning på flera sätt!


Övriga finalister

EdAider

Genom att koppla mående och prestation skapas en innovativ lösning som tar in fler viktiga perspektiv för att elever och lärare ska lyckas. Lösningen nyttjar data för att underlätta för elever och lärare att lägga fokus på rätt saker vilket är viktigt på både individ och samhällsnivå. Användargränssnittet är också snyggt och lätt att förstå.


Hennes & Mauritz GBC AB

En utbildningssatsning som på ett strålande sätt använder modern teknik på ett effektivt sätt och ger möjlighet för deltagaren att träna i en trygg men samtidigt arbetsnära miljö. Man har vågat testa VR-teknik på ett sätt där det passar bra både ur ett pedagogiskt perspektiv och då målgruppen är geografiskt spridd.


Hedersomnämnande

Learning & Performance
Telia Company

Motivering:

Genom transformering från en traditionell utbildningsavdelning till ett välstrukturerat team med tvärfunktionellt samarbete, en bredd av pedagogiska modeller och en agil arbetsprocess som kopplar verksamhetens lärande- och förändringsprocesser till affärsverksamheten och därigenom bidrar till dokumenterad affärsnytta


Se filmen från eventet här