Swedish Learning Awards

.
.
.

Swedish Learning Awards


Swedish Learning Awards syftar till att rikta strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningsköpare, lösningar och leverantörer. Tävlingen ska föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. En placering i Swedish Learning Awards ska bäras med stolthet och inspirera andra. Företag och organisationer ska uppleva effekten av utbildning när den är som bäst.

Vilken satsning på kompetensutveckling har lett till riktigt bra resultat? Vilken utbildningsavdelning är bäst i Sverige? Vilken innovation har främjat lärande på ett nytt sätt?

Svaret på dessa frågor skärskådas just nu av jurygrupperna i Swedish Learning Awards. Juryn består av personer med gedigen kompetens och erfarenhet från både beställar- och leverantörssidan.


Här är finalisterna


Registrera dig för att närvara via Zoom
vid finalen 27 januari kl 15:00 - 16:00!

KATEGORIER 2020

Bästa kompetensutveckling

...har med en genomtänkt pedagogik, en verksamhetsnära utformning och ett kostnadseffektivt upplägg på ett föredömligt och dokumenterat sätt bidragit till affärs- eller verksamhetsnytta.

Bästa innovation

...har med en kreativ lösning, hög användbarhet och pedagogisk grund bidragit till starkare lärandeupplevelse och påvisbar beteendeförändring. Innovationen kan vara av teknisk eller pedagogisk natur och juryn har rätt att utse två vinnare i kategorin om de så finner lämpligt.

Bästa utbildningsavdelning/
akademi 

...har med stor lyhördhet för sin organisations behov, väl utvecklade arbetssätt och ändamålsenliga lösningar medverkat till organisationens utveckling.

Samtliga kategorier är stängda för tävlande