Swedish Learning Awards syftar till att rikta strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningsköpare, lösningar och leverantörer. Tävlingen ska föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. En placering i Swedish Learning Awards ska bäras med stolthet och inspirera andra. Företag och organisationer ska uppleva effekten av utbildning när den är som bäst.Vinnare 2020

Bästa kompetensutveckling 2020

Eldobservatör

Försvarmakten

i samarbete med Lexicon Interactive

Motivering:


"Med en verklighetsnära träning byggd på case och simuleringar, ett kostnadseffektivt och mätbart upplägg, ett tydligt mål och syfte, uppfyller vinnaren alla kriterier. Det slår gnistor om det vinnande bidraget."


Övriga finalister

PANG - Professionellt Arbetande Nätverks Grupper
Lidingö stad
Ett initiativ som utvecklar skolornas undervisningen så att eleverna lär sig mer och får högre kunskapsresultat, samtidigt som attraktionskraften för Lidingö stad som arbetsgivare ökar.


Almis program för onboarding
Almi tillsammans med Learntech och Green Hat People. 
Ett nytt upplägg för onboarding  där den nyanställde snabbt känner sig som en del av Almi, som kan ta tillvara på det engagemang individen har när man börjar i en ny organisation.

Bästa innovation 2020

Sana Labs

Motivering:


"Briljant användning av en rad tekniker där man individanpassar och fångar upp deltagarnas beteenden som används i designen av lärupplevelser. En vägvisare för branschen."


Övriga finalister

Våga rädda liv
Röda Korset i samarbete med OTW.
Insatsen bidrar till att ge första hjälpen för att rädda liv genom ökad  kunskap och känsla av trygghet i samband med olyckor.


Howdou
AI-system som förbättrar lärande och kunskapsverifiering av mjukvarubaserade appar och tjänster genom guidade uppdragsinstruktioner.


Kunskapskampen
Systembolaget i samarbete med Lexicon Interctive.

Det är en gamifierad insats som ökar medarbetarnas företags- och varukunskap för att leverera rätt information i kundmöten.

Bästa utbildningsavdelning/
akademi 2020

Affärsutbildning
Länsförsäkringar

Motivering:


"Genom ett strategiskt helhetsgrepp tillgodoser akademin organisationens kompetensbehov på ett proaktivt och lyhört sätt. Med moderna metoder uppnås stor genomslagskraft i verksamheten."


Övriga finalister

Digital Learning Production
Telia
Avdelningen har utvecklat ett arbetssätt där internproducerad utbildning går 50 % snabbare att leverera och produceras till 25% av kostnaden jämfört med inköpta utbildningar.


Division Channels
Telenor Sverige. 

De utvecklar lärinsatser som inspirerar och bidrar till en mycket hög genomförandegrad. Arbetssättetr är agailt för att kunna bygga, mäta och lära på det som levereras .

Lyssna till vinnarna och finalisterna: