Kollektiv intelligens och vikten av samarbete

Sveriges Radio Oxenstiernsgatan 20, Stockholm, Sverige

Vår komplexa omvärld kräver att vi samarbetar mer för att lösa uppgifter. Våra arbetsuppgifter har blivit mer komplexa och vi har blivit mer beroende av andra att lösa dem. Vi samarbetar 50 % mer idag än för 25 år sedan och 80% av vår arbetstid går åt till olika samarbeten. Vi som stöttar lärande i […]

Tema AI och workshop

Stockholm

AI... överallt pratas det om AI. Men vad är det egentligen och vad kan det vara för just dig och ditt arbete? Hur kan du komma igång? Vi gör det enkelt, vi bryter ner det i moment och vi bygger självförtroendet att våga använda oss av diverse AI-verktyg i vår vardag och arbetsvardag. Du behöver […]

ADRESS
c/o Kristian Åsberg
SKOLVÄGEN 1
245 62 Hjärup
info@swelearn.se
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram