Sveriges ledande nätverk

SLA är det ledande nätverket i Sverige inom lärande, utveckling och förändring, där lärande är kärnan. Vi är en helt ideellt driven organisation, som syftar till att erbjuda medlemmarna ett exklusivt nätverk med en unik kompetens för att utveckla former för kompetensutveckling och förändringsledning.

Nätverkets vision

Ett medlemskap i SLA ska främja lärande, både ur individens och företags/organisationens perspektiv. Genom kompetensutveckling av våra medlemmar vill vi hjälpa företag och organisationer att utveckla och förändra strukturer, processer och metoder för lärande.

Ett medlemskap i SLA ska även bidra till utveckling. Genom kunskap och erfarenhetsutbyte skapar vi förutsättningar för våra medlemmar att utveckla både sig själva och sina företag och organisationer.

Vill vi få våra medlemmar att göra skillnad, att förändra. SLA vill inspirera till och lära ut metoder för att genomföra och hantera förändring i företag och organisationer.

Historik

Föreningen grundades 2002 och har för närvarande ca 50 medlemsföretag. Vi har medlemmar från näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer

Vi har medlemmar från näringsliv, myndigheter, regioner, kommuner och organisationer - från TetraPak, Swedbank och IKEA till Arbetsförmedlingen, Region Västa Götaland och Svenska Kyrkan. Idag är vi drygt 50 medlemsföretag. Bredden är vår styrka. Mångfalden bland våra medlemmar ger diskussionerna såväl kreativitet som bredd och djup.

Om medlemskapet

SLA:s högsta prioritet är att erbjuda medlemmarna ett exklusivt nätverk med en unik kompetens inom lärande,utveckling och förändring. SLA skapar värde för medlemmarna genom att anordna medlemsmöten om trender inom branschen, för medlemmarna aktuella teman och intressanta case studies.

Mellan medlemsmötena stöttar SLA på ett aktivt sätt kunskapsutbyte och diskussioner mellan medlemmarna via exempelvis vår mötesplats på LinkedIn.

Nyfiken på medlemsskap?

Företag och organisationer som själva tar utvecklar eller köper kompetensutvecklingsinsatser eller står inför att vilja utveckla sina interna verksamhet inom lärande och förändringsledning är välkomna som medlemmar.

Skicka ett mejl till info@swelearn.se och berätta vem du är och var du arbeta så kontaktar vi dig.

SLA's styrelse

ADRESS
c/o Kristian Åsberg
SKOLVÄGEN 1
245 62 Hjärup
info@swelearn.se
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram