SLA utbildar genom sina medlemmar över en tredjedel av Sveriges sysselsatta befolkning! Det innebär ett nätverk med både bred och djup kompetens inom lärande och förändringsarbete.

Medlemsträffar

Nätverket träffas 4-5 gånger per år. Varje träff har ett tema, utifrån medlemsorganisationernas önskemål. Teman de senaste åren har till exempel varit lärande på distans, system för lärande (LMS och LXP), mikrolärande, VR och externa kursbibliotek (Linkedin Learning och Coursera). Under 2020 har flera träffar genomförts som videoträffar vilket ökat tillgängligheten.

SLA på Linkedin

En viktig del av SLA:s verksamhet är erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen. Den sker till stor del i vår Linkedin-grupp. Här kan medlemsorganisationerna berätta om allt från lyckade initiativ och fråga om system för lärande till att tipsa om bra resusrer inom kompetensutveckling och diskutera metodik för distanslärande. SLA-gruppen är exklusiv för SLA:s medlemmar.

Swedish Learning Awards

SLA arrangerar Sveriges största tävling inom kompetensutveckling och arbetsliv.
Läs mer om den här.
ADRESS
c/o Kristian Åsberg
SKOLVÄGEN 1
245 62 Hjärup
info@swelearn.se
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram