Swedish Learning Awards syftar till att rikta strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningsköpare, lösningar och leverantörer. Tävlingen ska föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. En placering i Swedish Learning Awards ska bäras med stolthet och inspirera andra. Företag och organisationer ska uppleva effekten av utbildning när den är som bäst.

Tävla i årets kategorier


I årets tävling kommer vinnare att utses i sju kategorier lärinsatser:

Årets Innovation

Årets kompetensinsats

Årets Digitala produktion

Årets VR satsning

Årets Podd

Årets Upskill/reskill

Årets Mikrolärande

Bidrag kommer att bedömas utifrån insatsens

  • Koppling till mål
  • Verksamhetsnära utformning
  • Pedagogisk design
  • Kontextuella genomförande

Huvudfokus är insatsens nytta och effektivitet för organisationen, inklusive verksamhetsnytta, resultat och eventuella andra positiva effekter.

 

I tävlingen kommer även vinnare att utses i kategorin:

Årets kompetensavdelning

Bidrag inom den kategorin kommer att bedömas utifrån kompetensavdelningens:

  • Lyhördhet för organisationens behov
  • Effektivitet i arbetssätt
  • Ändamålsenliga lösningar
  • Resultat

Huvudfokus är kompetensavdelnings betydelse för organisationen avseende verksamhetsnytta, resultat och eventuella andra positiva effekter. Kompetenssavdelningen ska bedriva sin verksamhet med bas i Sverige. 

 

Så här lämnar du bidrag till tävlingen

Alla bidrag bedöms utifrån enhetliga kriterier av jurygrupper för respektive kategori.

Beskriv bidraget i ett worddokument som du bifogar ett mejl. Redogör kort för hur bidraget uppfyller kriterierna enligt ovan och andra relevanta uppgifter. Lämnar du fler bidrag så beskriv dessa i enskilda worddokument.

 Förutom kriterierna för de olika sidorna ska information lämnas om

  • Fakta om bidraget (syfte, mål, målgrupp)
  • Kontaktuppgifter till uppgiftslämnare

Märk mejlet (subject/ämne) med "Awards 2023". Glöm inte att bifoga worddokumentet och det går bra att bifoga fler bidrag i samma mejl.

Skicka sedan mejlet till jury@swelearn.se senast 15 juni.

 

Årets eldsjäl inom lärande

Årets eldsjäl inom lärande är en speciell kategori. Den utmärkelsen går till en individ som verkligen brinner för lärande och utveckling och som ger av sin tid och engagemang och delar med sig till andra.

Nominera personer

Här kan du vara med och nominera personer som du tycker är en eldsjäl inom lärande i Sverige. Det kan du göra fram till 10 juni. Skriv namn, organisation och en kort motivering varför du tycker att personen är värd utmärkelsen och mejla det till jury@swelearn.se. Märk mejlet "Årets eldsjäl".


Delta i juryarbetet - läs mer och anmäl dig här!