Lämna bidrag till tävlingen!


Alla bidrag bedöms utifrån enhetliga kriterier av jurygupper för respektive kategori. För att ge likvärdiga underlag för jurybedömningarna ska alla bidrag lämnas genom formulär där information om bidragslämnare och bidrag ska fyllas i. Formulären är ifyllningsbara acrobat-formulär som du laddar ner och för att använda dessa behövs Adobe Acrobat Reader.


Acrobatformulären kan ifyllas i omgångar, det vill säga after att du har laddat hem det det går att fylla i uppgifter, spara och stänga dokumentet, för att senare öppna det och fylla i resterande fält. Döp filen med organisationens namn, bidragsnamn och kategori (ex. "företaget_introutbildning_kompetensinsats")


När alla fält är infyllda ska formuläret mejlas till jury@swelearn.se senast 15 januari. Märk mejl (subject/ämne) med "Awards 2021". Glöm inte att bifoga acrobatfilen och det går bra att bifoga fler bidrag i samma mejl.

 

Förutom kriterierna för de olika sidorna ska information lämnas om

  • Kontaktuppgifter till uppgiftslämnare
  • Fakta om bidraget (syfte, mål, målgrupp)


Perioden för att lämna bidrag är 14 juni till 15 januari.