Bästa utbildningsavdelning/ akademi


Den bästa utbildningsavdelningen eller akademin har med stor lyhördhet för sin organisations behov, väl utvecklade arbetssätt och ändamålsenliga lösningar medverkat till organisationens utveckling.

Utbildningsavdelningen/akademin ska bedriva sin verksamhet med bas i Sverige. 

Juryn kommer att bedöma de nominerade utifrån följande kriterier: 

Lyhördhet för organisationens behov

 • Hur fångas kompetensbehov?
 • Hur bestäms vilka insatser som ska genomföras?
 • Vilka faciliterande resurser för lärande finns i verksamheten?


Väl utvecklade arbetssätt

 • Hur involveras målgrupper i framtagningen av insatser?
 • Vilka pedagogiska modeller används?
 • Hu sker arbetet med ständiga förbättringar?


Ändamålsenliga lösningar

 • Vad bestämmer om insatser ska produceras internt respektive köpas in?
 • Hur kvalitetssäkras insatser?
 • Hur följs insatser upp?


Resultat

 • Vilka indikatorer används för att påvisa förväntad verksamhetsnytta?
 • Hur mäts resultat i förhållande till investerad tid och pengar?
 • Andra resultat eller effekter?


Har du frågor kan du vända dig till huvudjuryn på jury@swelearn.se