Bästa kompetensinsats


Den bästa kompetensinsatsen har med en genomtänkt pedagogik, en verksamhetsnära utformning och ett kostnadseffektivt upplägg på ett föredömligt och dokumenterat sätt bidragit till affärs- eller verksamhetsnytta.

Insatsen ska vara pågående eller genomförd under 2020/21 och resultat ska vara dokumenterade. 

Juryn kommer att bedöma de nominerade utifrån följande kriterier: 

Genomtänkt pedagogik

 • Vilka lärformer har använts?
 • På vilka sätt har insatsen anpassats för målgrupper?
 • Vilka beteendeförändringar syftade insatsen till?


Verksamhetsnära utformning

 • Vilken del av organisationens verksamhet relaterar insatsen till?
 • Hur har insatsen varit integrerad med verksamheten?
 • Hur har verksamheten förberetts för att ta tillvara på den nya kompetens som insatsen gav?


Kostnadseffektivt upplägg

 • Vilka resultat har mätts?
 • På vilket sätt har resultatet mätts?
 • Vilket är resultatet i förhållande till investerad tid och pengar?


Resultat

 • Vilken är deltagarnas upplevelse av insatsen?
 • I vilken grad uppnåddes önskade beteendeförändringar?
 • Vilken är verksamhetsnyttan för organisationen?
 • Andra resultat eller effekter? 


Har du frågor kan du vända dig till huvudjuryn på jury@swelearn.se